Red & White or Orange…

Ondanks dat iedereen zich stort op de kleurenpracht die het huidig seizoen met zich meebrengt, wil ik u graag laten meegenieten van enkele foto’s waar ik daarnet op gebotst ben toen ik doorheen mijn archieven bladerde. Meteen bekroop me opnieuw het gevoel dat ik had toen ik deze plaatjes schoot. De combinatie van van rood en wit deed me meteen van de fiets wippen en de rustbank tegen het kleurige geveltje leek me wel geschikt om een korte rustpauze in te lassen…

Zij die deze plek mochten herkennen, zullen begrijpen wat ik bedoel. Voor de anderen vertel ik graag dat het bankje tegen en gevel staat vlak bij de haven van Zierikzee – Zeeland.

In de toekomst neem ik jullie graag nog een keer mee op één van mijn trips doorheen deze prachtige provincie. Afsluiten doe ik met een sfeerbeeld dat naar mijn gevoel kenmerkend is voor het agrarische binnenland van Zeeland.

Oh ja, ik schenk jullie nog wat pompoenen voor het komende weekend. Of je er nu soep van maakt of ze liever gebruikt om uit te hollen en je woonst te versieren, is mij om het even. Alvast veel plezier ermee !

~ ~ Happy Halloween Weekend ~ ~

Er was eens…

Er was eens een tijd dat, wanneer je op wandel was en je frisse handen, koude voeten, dorst, honger of gewoon “hoog water” kreeg, je ergens kon binnen stappen om al deze ongemakken of behoeften uit de wereld te helpen.

Nu leven we in een tijd dat dit alles voorlopig niet meer mogelijk is. We moeten leren om ons er in te stellen en blijven zoeken naar andere oplossingen voor deze kleine probleempjes. Maar de mens is gelukkig vastberaden en vindingrijk. Er zijn veel ergere dingen in het leven dan de kleine opofferingen die tijdelijk van ons gevraagd worden.

Dus lieve mensen, wie zich nog steeds afvraagt waarom dit alles zo hoognodig moet, wel…

Ooit komt de tijd dat we willen schrijven:
Er was een een tijd dat Covid-19 probeerde ons leven overhoop te halen
maar we vochten dapper terug en nu kan alles weer.

Delen mag / Sharing is allowed

One upon a time…

Once upon a time when you were out for a walk and you got fresh hands, cold feet, thirst, hunger or just “an urgent need”, you could step in somewhere to solve all these inconveniences or needs.

Now we live in a time when all this is no longer possible for the time being. We have to learn to tune in and keep looking for other solutions to these little problems. Fortunately, humans are determined and resourceful. There are far worse things in life than the little sacrifices that are temporarily required of us.

So dear people, if you still wonder why all this is so urgently needed, well …

The time will come when we want to write:
“There was a time when Covid-19 tried to turn our lives upside down
but we fought back bravely and now everything is possible again.”

The signboard (above) says:

Hi come in. Nice pants.
Do you like coffee or tea?
Piece of cake with it?
Nice to see you again !
XXX

De Loteling

Voor wie een mooie wandeling in de buurt van Zoersel, een vredig dorp in de Antwerpse Kempen, wil maken, dan is het kasteel van Zoerselhof een perfect uitgangspunt.

Het Zoerselhof dateert van 1790 als abtshof van de paters Cisterciënzers. Nadien kende het een zeer gevarieerd bestaan o.a. als kinderverblijf, pension, hotel-restaurant , en uiteindelijk kasteel.

We danken Ivo Van Vaerenbergh, eigenaar en bezieler van het Zoerselhof. Het gebouw en het domein van 18 ha werd dank zij deze man in 1989 volledig gerestaureerd tot in zijn oorspronkelijke staat, zoals het was ten tijde van de paters .

Vanaf het kasteel wandelen we door het Zoerselbos in de richting van Het Boshuisje. Het Zoerselbos wordt gekenmerkt door een grote diversiteit van biotopen op een relatief beperkte oppervlakte. Graslanden en heide wisselen af met naaldhout en eikenbossen.

Herberg “Het Boshuisje” verkreeg bekendheid doordat Hendrik Conscience hier inspiratie opdeed voor zijn roman De Loteling.

Zoerselbos – bezoekerscentrum – Boshuisje (bron: Heemkundige Kring Zoersel)

Zelfs onze striptekenaar Willy Vandersteen heeft in zijn strip “De Gouden Ganzenveer”, uitgegeven in juni 1983, “Het Boshuisje” gebruikt als locatie voor zijn avonturen.

Het Boshuisje waar het verhaal van “De Loteling” werd verteld aan Hendrik Conscience

Het verhaal van De Loteling gaat over twee gezinnen, die in eenvoud naast elkaar leven en alles met elkaar delen. Het ene gezin bestaat uit een weduwe en haar dochter Trien, het andere uit grootvader, zijn dochter en haar twee zoons, Pauwke en Jan. Hun leven gaat zijn gangetje tot op de dag van de militaire loting. Jan moet ook meedoen en hij wordt uit gelood. Ze hebben nog een jaar voordat Jan zal vertrekken. Op de dag van zijn vertrek, wordt het duidelijk dat Jan en Trien meer voor elkaar voelen dan alleen vriendschap…

Recht tegenover de herberg bevindt zich het bezoekerscentrum waar ook de Heemkundige kring van Zoersel een onderkomen vond.

Wie de Herberg De Loteling bezoek mag zeker niet vergeten om zich het bier “De Loteling” te proeven. Een heerlijk donker biertje dat zeker uw dorst zal lessen na deze mooie wandeling.