Cormorants breeding ground

De aalscholver is een grote, zwarte, visetende vogel. De soort broedt opnieuw in Vlaanderen sinds 1993 en kende daarna een sterke toename. Je vindt de aalscholver meestal op zee en in meren en ziet hem vaak op zonnige plekken

Lees verder “Cormorants breeding ground”