This Christmas

Kerst 2020 zal dit jaar strikt binnen het eigen gezin gevierd worden, hooguit met een zeer beperkte kring van genodigden in functie van de geldende regels van het land waar je woonachtig bent. Zo mogen wij maximum 1 persoon uitnodigen binnen onze woning (voor alleenstaande zijn er twee bezoekers toegestaan). Tot hiertoe liggen deze aantallen voor Nederland en Duitsland iets anders.

Zeur er niet over of voel je niet ongelukkig maar zet je gezellig rond je mooi versierde kerstboom. Neem een goed boek en een lekker glas wijn ter hand en het wordt het best genieten van deze sfeervolle eindejaardagen. Denk eens aan de voordelen van het thuis blijven. Het geeft meer tijd en rust en wees zeker dat je familie en échte vrienden hierdoor niet gaat verliezen.

Stuur een mailtje, een sms, bel elkaar, skype even of blijf
met evenveel belangstelling elkaars blog volgen.
Ook zo brengt je iedereen dicht bij elkaar, maar vooral:

je timmert mee aan de weg
naar een beter 2021

Antwerp towards X-Mass & New Year

De Plantentuin “Den Botanic” van Antwerpen ligt er een beetje verlaten bij. Enkele struiken zetten desalniettemin hun beste beentje voor om wat kleur te brengen in deze grijze dagen voor de feestdagen.

Winkeliers hebben hun beste beentje voorgezet om de etalages van hun zaken, die sinds vorige dinsdag weer open mochten, op te smukken voor de potentiële kopers. De sfeer wordt er wel iets door vrolijker door maar is blijft wel een bleek afschijnsel van wat het in de voorbije jaren was.

Langs de kaaien van de Schelde staat zoals elk jaar, naast de oude hangars waar in vervlogen tijden de vrachtschepen hun goederen losten, het reuzenrad opgesteld. Deze open pakhuizen staan er een beetje mistroostig bij door gebrek aan onderhoud. Waarschijnlijk zullen ze moeten verdwijnen door de aanleg van de vernieuwde en opgehoogde Scheldekaaien zoals deze al op Het Zuid aanwezig zijn.

Oudste nederzetting geeft geheimen prijs:
Stadsarcheologen speuren momenteel, ter hoogte van de noordelijke hangaars naast het Steen, naar de ondergrondse resten van de middeleeuwse burcht.

In de binnenstad was het tot voorbije maandag erg rustig. De Groenplaats en de Grote Markt lagen er wat vereenzaamd bij. Hoewel Brabo de afgehakte hand van De Reus nog altijd weg smijt, was er niemand om de hand op te vangen.
De vierkante 87,5 m hoge Boerentoren (de eerste wolkenkrabber van België) wacht rustig op zijn renovatie. De KBC Bank, die sinds 1930 eigenaar van het gebouw was, verkocht het aan de Katoen Natie.
Katoen Natie is de logistieke groep van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts. Huts wil de toren omvormen tot een ‘cultuurtoren’ met ruimtes voor o.a. tentoonstellingen, kunstdepots, restauraties en een filmzaal. Daarnaast moeten er winkels en horecazaken in het gebouw komen en wordt er ruimte voorzien voor kantoren en woningen.

Zowel Peter Paul Rubens als de leeuwen op het dak van het oude Antwerpse postkantoor en de gasten van Hilton Hotel kijken uit op de anders zo levendige Groenplaats. De jaarlijkse kerstmarkt en de schaatspiste zullen dit jaar niet uit de stal gehaald worden.

Op onze terugweg van het stadscentrum liepen we via het Sint Andrieskwartier met zijn prachtige gelijknamige kerk. De wijk is in Antwerpen ook gekend als de Parochie van miserie vanwege de diepe armoede en sociale wantoestanden. Langs de rechterkant van de kerk staat de beeltenis van Netje, het hoofdpersonage uit het boek (en film) “Moeder waarom leven wij” van Lode Zielens.

Kenmerkend in Antwerpen zijn ook de vele gevelkapelletjes aan de huizen, er hangen er honderden verspreid in de straten en het is zeker de moeite waard om ze te gaan zoeken tijdens één van de stadwandelingen.

Slongs Dievanongs

Het ontmoetingscentrum Costa – gelegen middenin de wijk Sint-Andries waar het standbeeld van het hoofdpersonage “Netje” uit “Moeder waarom leven wij?” staat – heeft de Antwerpse rapster met Griekse roots, Slongs Dievanongs, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van zijn overlijden gevraagd om haar licht te laten schijnen op de figuur en het werk van Lode Zielens. Zij woont zelf in de wijk en gaf met haar vorige nummers blijk van zowel sociale bewogenheid als inventiviteit. Ze zette teksten van en over Lode Zielens op muziek en brengt de première hiervan met de hiphopgroep Halve Neuro.

Slongs Dievanongs (Slons Die van Ons) zingt in het Antwerps dialect “Nog Ni Te Loat” over de toestanden in de Parochie van Miserie.
Ondertitels zijn eveneens in het Antwerps dialect.

Tot slot nog dit:
Deze nacht komt de Sint…
Niet vergeten om straks jullie schoentje neer te zetten
!

Laat je me morgen weten wat
de Brave Sint voor jou gebracht heeft ?

Er was eens…

Er was eens een tijd dat, wanneer je op wandel was en je frisse handen, koude voeten, dorst, honger of gewoon “hoog water” kreeg, je ergens kon binnen stappen om al deze ongemakken of behoeften uit de wereld te helpen.

Nu leven we in een tijd dat dit alles voorlopig niet meer mogelijk is. We moeten leren om ons er in te stellen en blijven zoeken naar andere oplossingen voor deze kleine probleempjes. Maar de mens is gelukkig vastberaden en vindingrijk. Er zijn veel ergere dingen in het leven dan de kleine opofferingen die tijdelijk van ons gevraagd worden.

Dus lieve mensen, wie zich nog steeds afvraagt waarom dit alles zo hoognodig moet, wel…

Ooit komt de tijd dat we willen schrijven:
Er was een een tijd dat Covid-19 probeerde ons leven overhoop te halen
maar we vochten dapper terug en nu kan alles weer.

Delen mag / Sharing is allowed

One upon a time…

Once upon a time when you were out for a walk and you got fresh hands, cold feet, thirst, hunger or just “an urgent need”, you could step in somewhere to solve all these inconveniences or needs.

Now we live in a time when all this is no longer possible for the time being. We have to learn to tune in and keep looking for other solutions to these little problems. Fortunately, humans are determined and resourceful. There are far worse things in life than the little sacrifices that are temporarily required of us.

So dear people, if you still wonder why all this is so urgently needed, well …

The time will come when we want to write:
“There was a time when Covid-19 tried to turn our lives upside down
but we fought back bravely and now everything is possible again.”

The signboard (above) says:

Hi come in. Nice pants.
Do you like coffee or tea?
Piece of cake with it?
Nice to see you again !
XXX