Er was eens…

Er was eens een tijd dat, wanneer je op wandel was en je frisse handen, koude voeten, dorst, honger of gewoon “hoog water” kreeg, je ergens kon binnen stappen om al deze ongemakken of behoeften uit de wereld te helpen.

Nu leven we in een tijd dat dit alles voorlopig niet meer mogelijk is. We moeten leren om ons er in te stellen en blijven zoeken naar andere oplossingen voor deze kleine probleempjes. Maar de mens is gelukkig vastberaden en vindingrijk. Er zijn veel ergere dingen in het leven dan de kleine opofferingen die tijdelijk van ons gevraagd worden.

Dus lieve mensen, wie zich nog steeds afvraagt waarom dit alles zo hoognodig moet, wel…

Ooit komt de tijd dat we willen schrijven:
Er was een een tijd dat Covid-19 probeerde ons leven overhoop te halen
maar we vochten dapper terug en nu kan alles weer.

Delen mag / Sharing is allowed

One upon a time…

Once upon a time when you were out for a walk and you got fresh hands, cold feet, thirst, hunger or just “an urgent need”, you could step in somewhere to solve all these inconveniences or needs.

Now we live in a time when all this is no longer possible for the time being. We have to learn to tune in and keep looking for other solutions to these little problems. Fortunately, humans are determined and resourceful. There are far worse things in life than the little sacrifices that are temporarily required of us.

So dear people, if you still wonder why all this is so urgently needed, well …

The time will come when we want to write:
“There was a time when Covid-19 tried to turn our lives upside down
but we fought back bravely and now everything is possible again.”

The signboard (above) says:

Hi come in. Nice pants.
Do you like coffee or tea?
Piece of cake with it?
Nice to see you again !
XXX