Half verscholen

De weersomstandigheden van de voorbij en de komende dagen zijn niet echt gunstig te noemen… Minder zonneschijn, lagere temperaturen en vooral een krachtige wind doet menigeen zoeken naar beschutting.
Ook deze Atalanta probeerde een beschut plekje te zoeken tussen het gebladerte, doch na een paar fikse windstoten koos hij weer het hazenpad.

Voor mij toch nog net voldoende tijd om een paar foto’s te maken.

Kleiputten Terhagen

Het Natuurgebied Kleiputten Terhagen maakt deel uit van een serie oude kleiputten in de streek tussen Niel en Rumst. De klei in de ondergrond was de grondstof voor de gekende Boomse baksteen. Nu nog steeds vindt je er de restanten van deze glorieuze tijd o.a. in het Baksteenmuseum ’t Geleeg.

De putten van NV De Beukelaer, die jarenlang als een stort dienst deden, zijn nu een 50 ha groot natuurgebied dat door de gemeente Rumst verder zal gesaneerd worden.

Dit gebied zou een aantal zeldzame soorten herbergen zoals de rugstreep-pad, de kamsalamander, de oeverzwaluw en het woudaapje (een kleine reigerachtige). Tijdens mijn wandeling kwam ik ze (nog) niet tegen maar ondanks dat viel er toch wel één en ander te beleven, wat blijkt uit de onderstaande foto’s.

Links: de tweede generatie van het landkaartje (Araschnia levana), in tegenstelling tot de eerste generatie die oranje gekleurd is, heeft deze generatie een donkere (bijna zwarte) kleur. Rechts: het bont zandoogje (Pararge aegeria).

Onder: een ontdekking die ik niet meteen kan thuisbrengen. De foto is misschien niet echt duidelijk maar misschien herkent iemand er wel iets in. Alle tips zijn hier welkom….