FotograLeren

Fotograferen is ook Leren

Bij deze heb ik een nieuw werkwoord bedacht nl.: “FotograLeren”

De gedachte ontstond uit de samentrekking van “Leren en Fotograferen”.

Op deze en onderliggende pagina’s ga ik samen met jou proberen de geheimen van het fotograferen wat te verduidelijken.

Hierbij richt ik me vooral op diegenen, voor wie fotograferen echt “ingewikkeld” lijkt en zich er om die reden niet echt aan durven wagen.

Fotograferen doen we toch allemaal ?

Klopt, maar voor velen zijn resultaten niet altijd wat men er van verwacht had.

Dit kan echter sterk verbeterd worden wanneer we een paar aandachtspunten in ons achterhoofd houden.

Kan je met een eenvoudig fototoestel, Smart- of iPhone aan de slag ?

Absoluut, zeker wat het maken van een compositie en het kiezen van een onderwerp betreft, staat dit totaal los van de gebruikte apparatuur. Je kan dus perfect schitterende opnames maken met beperkte middelen.

Dus… ga je mee op ontdekkingsreis ?

Kies dan een van de onderliggende items in het menu “FotograLeren