Wetgeving

Fotograferen van personen

Portretrecht en Auteursrecht

Wetgeving – Personen fotograferen

Het land waar je fotografeert is maatgevend. In België geldt het recht op afbeelding, in Nederland het portretrecht en in de marge speelt privacywetgeving een rol.

De wet zegt duidelijk dat je, wie en wat je maar wil mag fotograferen in de openbare ruimte. Niemand kan je dat recht ontzeggen, ook niet de persoon of personen die je in beeld brengt. Uiteraard kan je vanuit de regels van het goed fatsoen wel rekening houden met bezwaren die worden geuit als je aan het fotograferen bent. Breng evenmin mensen dermate in beeld zodat ze dreigen geschaad te worden in hun waardigheid. Het is een kwestie van aanvoelen en je gezond verstand gebruiken.

Het publiceren van in beeld gebrachte personen


Beelden van personen, gemaakt in de openbare ruimte, mogen gepubliceerd worden voor zover ze geen redelijk belang van deze personen in gevaar brengen. Meestel verstaat men onder redelijk belang, zaken die te maken hebben met privacybalangen.

Is iemand het hoofdonderwerp in je foto, dan heb je in alle gevallen toestemming nodig. Dit kan een mondelinge, maar beter nog een schriftelijke toestemming zijn (een “model release” dus).

Meer info over wetgeving en auteursrecht

   – Portretrecht voor dummies

   – Auteursrecht voor dummies