Privacyverklaring

Privacyverklaring PicPholio

Versie: Jan 2019

Privacyverklaring PicPholio – Fotografie voor beginners
Deze website wordt gehost bij: WORDPRESS.com
Bijgevolg worden de door u vrijwillig verstrekte gegevens binnen deze website ook door hen beheerd.

Doch om er zeker van te zijn dat er geen enkel facet over het hoofd wordt gezien, volgt hieronder een persoonlijk opgestelde privacyverklaring die waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hieronder lees je hoe wij (PicPholio) met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over ons

PicPholio – Fotografie voor beginners
Webmater: Rudi B.
B 2600 Berchem (B)
Vragen of een Verzoek indienen kan via mail:
photpholio@outlook.com

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we (voor zover u die zelf vrijwillig vertrekt):
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
a. Handelsnaam (indien van toepassing)
b. Voor- en Achternaam
c. Vestigingsadres en Postadres
d. BTW-nummer (indien van toepassing)
e. E-mailadres
f. Telefoonnummer (vast en mobiel)
g. Skypenaam (indien van toepassing)
h. Social media accountnamen
i. Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via andere open bronnen verkregen (social media).

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Reacties
Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product of dienst, dan verwerken we je naam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.
Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Rudi B. zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief
We versturen je (mogelijk) een nieuwsbrief, omdat je bezoeker bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken
en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website
• Blogger (Blogspot.com)
• CRM systeem
• Mailservers

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via photpholio@outlook.com

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan (eventueel) door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WordPress
Blogspot

Google Search en/of Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Search en/of Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Search en/of Google Analytics cookies worden 50 maanden
bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier  (Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard).

Gravatar
Als je een reactie op onze website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen. Het privacybeleid van Gravatar vind je hier.
.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.