Eerbetoon (8)

Deze serie beschouw ik als een eerbetoon aan de door vernieling en pluk bedreigde paddenstoelen in België.

Hier de achtste in een reeks van foto’s die je de volgende dagen hier kan bekijken. Als iemand ze op naam kan brengen, dank ik deze persoon bij voorbaat en voeg ik graag de naam toe aan de foto.

In het belang van de bescherming, het voorkomen van vernieling of plukken, worden de vindplaatsen hier niet vrijgegeven. Bewonder ze, fotografeer ze of maak er desnoods een rondedansje omheen maar laat ze a.u.b in alle rust hun leven leiden.

Wordt vervolgt…

Eerbetoon (7)

Deze serie beschouw ik als een eerbetoon aan de door vernieling en pluk bedreigde paddenstoelen in België.

Hier de zevende in een reeks van foto’s die je de volgende dagen hier kan bekijken. Als iemand ze op naam kan brengen, dank ik deze persoon bij voorbaat en voeg ik graag de naam toe aan de foto.

In het belang van de bescherming, het voorkomen van vernieling of plukken, worden de vindplaatsen hier niet vrijgegeven. Bewonder ze, fotografeer ze of maak er desnoods een rondedansje omheen maar laat ze a.u.b in alle rust hun leven leiden.

Wordt vervolgt…

Eerbetoon (6)

Deze serie beschouw ik als een eerbetoon aan de door vernieling en pluk bedreigde paddenstoelen in België.

Hier de zesde in een reeks van foto’s die je de volgende dagen hier kan bekijken. Als iemand ze op naam kan brengen, dank ik deze persoon bij voorbaat en voeg ik graag de naam toe aan de foto.

In het belang van de bescherming, het voorkomen van vernieling of plukken, worden de vindplaatsen hier niet vrijgegeven. Bewonder ze, fotografeer ze of maak er desnoods een rondedansje omheen maar laat ze a.u.b in alle rust hun leven leiden.

De determinatie is ondertussen gebeurd door het opnieuw bezoeken van de vindplaats en door gebruikmaking van Obsidentify van deze groep alsook van jongere exemplaren die vlakbij stonden.

Wordt vervolgt…